O aplikaci

V České republice je více jak 300 útulků pro opuštěná a nechtěná zvířata. Bezmála 60 zoologických zahrad a zoo parků starajících se nejen o vymírající a ohrožené druhy. Desítky azylových farem a hospiců, které svou péči věnují starým, týraným nebo handicapovaným zvířatům. Záchranných stanic, které zachraňují volně žijící zvířata a navrací je zpět do přírody je u nás více jak tři desítky.

Záchranné stanice po celé České republice poskytnou ročně potřebnou péči více jak 10 000 živočichům. Krmivo pro jednoho psa většího plemene vyjde útulek ročně přibližně na 20 000 Kč. Za roční péči o kočku zaplatí útulky přes 9 000 Kč.

Útulky a záchranné stanice poskytují péči nalezencům a těm, kteří neměli to štěstí jako mazlíčci, kteří na nás radostně čekají doma. Bohužel však pomoc těmto institucím je většinou velmi mizerná. V mnoha institucích tak často narazíte na dobrovolníky, kteří zde pracují pouze z lásky ke zvířatům. Některé instituce mají to štěstí a alespoň částečně jsou podporovány obcí či městem, jiné dosáhnou na grantové dotace. Osud mnohých institucí ale máme v rukou my všichni, kdo se rozhodneme pomoci.

Velmi citelným problémem se navíc stala pandemie covid-19. Zoologické zahrady a farmy fungovaly v omezeném režimu nebo musely být zavřené. Nekonaly se ani pravidelné akce, na kterých mohly mít útulky a azyly své krámky a hlavně zcela vymizely umísťovací výstavy zvířat z útulků, které se organizují pro širokou veřejnost a tedy se nemohly konat. Dosud se počet těchto výstav nevrátil do stavu před pandemií, což je pro mnoho útulků citelný problém. Přísun financí pro všechny takovéto instituce byl minimální. Tento stav se ovšem nemohl odrazit na prázdných miskách pečovaných zvířat. Internet byl plný pomyslných stravenek, transparentních účtů a sbírek pro nejrůznější druhy zvířat. Lidé se semkli, aby pomohli pandemickou krizi ustát a zlepšili finanční situaci nejedné instituci.

Tehdy vznikla myšlenka projektu AneQo. Co kdyby to všechno šlo trochu snadněji?

Darujme pomoc těm, kteří si o ni neřeknou.